ประชาสัมพันธ์

ผลงานเด่น

ด้านนโยบายสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้านการพัฒนาระบบบริการ

ด้านการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์-ประชุม-teamv

ประชุมเพื่อพัฒนาชุดนวัตกรรมในโปรแกรม TEAM V สำหรับเป็นต้นแบบใช้ในผู้สูงอายุกลุ่ม Mild Cognitive Impairment

อ่านเพิ่มเติม
660469

DMS-PATTANI MODEL

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ -ประชุมบริบาล ครั้งที่ 1_SB

ประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม
0001-5

อบรมการจัดทำ e-Learning ของสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
aging_health

ประชุมการพิจารณาเครื่องมือคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
PMAC2020

ร่วมงานประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC2020 side event)

อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่ข่าวสาร

ความรู้สุขภาพ

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

อบรม/สัมมนา

Roasted_red

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “Ambulatory Cara in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program” (Advance)

จัดอบรมหลักสูตร “Ambulatory Care in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care M …

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2563หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยา …

อ่านเพิ่มเติม
nurses

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “อบรมระยะสั้นพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สำหรับพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “อบรมระยะสั้นพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สำหรับพยาบา …

อ่านเพิ่มเติม

"ดูแลผู้สูงวัย รักษาคุณค่าอันยิ่งใหญ่ เป็นหลักชัยของครอบครัวและสังคม"

Scroll to Top