ภาพกิจกรรม

PR-ปี-2563_200826

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” สำหรับแพทย์

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_1

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_0

โครงการการพัฒนาระบบการป้องกันภาวะหกล้มและดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_2

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_3

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_4

อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_11

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดความรู้เรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_5

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_10

ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดประกันสุขภาพของผู้สูงอายุ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_9

ประชุมหารือพิจารณาและการจัดการระบบ Aging Health Data สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_8

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุตามบริบทพื้นที่ สำหรับผู้สูงอายุ ญาติและผู้ดูแล

อ่านเพิ่มเติม
PR-ปี-2563_200826_12

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top