agingthai

โรคหลอดเลือดสมอง

เป็นอาการผิดปกติของสมองอย่างฉับพลันและเป็นอยู่นานเกิน 24 ชั่วโมง มีสาเหตุจาก
1. หลอดเลือดในสมองตีบตัน การตีบอย่างช้า ๆ ของเส้นเลือดสมอง เกิดจากมีแคลเซียมมาเกาะ หรือ เกิดมีตะกอนไขมันมาเกาะ ทำให้รูของหลอดเลือดแคบลงและทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ
2. หลอดเลือดในสมองมีก้อนอุดตัน เนื่องจากมีลิ่มเลือดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นใน หลอดเลือดที่อยู่นอกสมอง หลุดลอยตามกระแสเลือดขึ้นไปอุดตันในหลอดเลือดที่อยู่ในสมอง มักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจรูมาติก กล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
3. หลอดเลือดในสมองแตกหรือการตกเลือดในสมอง ผู้ที่มีเส้นเลือดสมองเปราะและมีความดันโลหิตสูง เมื่อใดที่มีความดันโลหิตสูงขึ้นทันทีทันใด อาจจะทำให้ หลอดเลือดในสมองแตกได้

นอกจากนี้ ยังอาจมีสาเหตุจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น หลอดเลือดแดงโป่งพองโดยกำเนิด หลอดเลือดฝอยผิดปกติแต่กำเนิด หรือมีการอักเสบของเส้นเลือด มักจะแตกและทำให้เกิดอาการอัมพาตเมื่อผู้ป่วยอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลาง คน และโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เช่น ตับแข็ง โรคเลือดบางชนิด เป็นต้น บางครั้งก็อาจกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของเลือดออกในสมองได้

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

1. งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงดื่มเหล้า
2. หมั่นตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความดันโลหิตสูงจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองถึงร้อยละ 80
3. ลดการบริโภคอาหารรสเค็มจัด ผลวิจัยพบว่าผู้ที่นิยมรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด จะพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ
3. บริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันต่ำ อาหารที่มีเส้นใยสูง
4. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ 
5. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
6. ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือมีภาวะไขมันในเลือดสูง ควรรับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง


โรค หลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกัน ควบคุมได้ด้วยการปฏิบัติตัว มิให้หลอดเลือดในสมองเสื่อมเร็วกว่าวัยอันควร โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะฟื้นตัวได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นกับธรรมชาติของโรคและผู้ป่วยเป็นสำคัญ และต้องตระหนักว่าผู้ป่วยจะมีเพียงความผิดปกติทางกายเท่านั้น ส่วนทางด้านสติปัญญามักจะเป็นปกติ ญาติจึงต้องคอยให้กำลังใจและเสริมสร้างคุณค่าของผู้ป่วยอยู่เสมอ

ผู้ ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองควรปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตให้เป็นแบบที่ป้องกัน การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะทำให้ฟื้นตัวได้ดีขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำอีก

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
467031
TodayToday113
YesterdayYesterday415
This_WeekThis_Week1711
This_MonthThis_Month5443
All_DaysAll_Days467031
3.234.208.66