ภาวะไขมันในเลือดสูง

หมวด: E-book

ไขมันในเลือด เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการสร้างฮอร์โมนบางชนิด และผนังเซลล์ของร่างกาย ที่สำคัญมี 2 ชนิด คือ

1. ไขมันโคเลสเตอรอล 

ปกติระดับไขมันโคเลสเตอรอล ในเลือด ไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัม / ดล ไขมันโคเลสเตอรอล มีหลายชนิด ที่สำคัญ มี 2 ชนิด คือ

1.1 แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล เป็นไขมันชนิดที่ไม่ดี ระดับค่าปกติไม่ควรเกิน 130 มก. / ดล.
1.2 เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล เป็นไขมันชนิดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยนำไขมันโคเลสเตอรอลส่วนเกินในเลือด และบางส่วนที่เกาะตามผนังหลอดเลือดกลับสู่ตับ ระดับค่าปกติไม่ควรต่ำกว่า 40 มก./ดล.

2. ไขมันไตรกลีเซอไรด์ 

ระดับค่าปกติไม่ควรเกิน 150 มก./ดล.

สาเหตุ

1. การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ การสูบบุหรี่ และการขาดการออกกำลังกาย
2. พันธุกรรม ประมาณ 20% ของผู้มีโคเลสเตอรอลสูง ญาติพี่น้องมีโอกาสเป็นโรคนี้
3. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ โรคตับ โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง และความเครียด ซึ่งโรคเหล่านี้ทำให้การเผาผลาญสารไขมันผิดปกติไป เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

อาการ

ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง จะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้

วิธีป้องกันและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

1. ตรวจไขมันในเลือดตามคำแนะนำของแพทย์
2. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค โดย

3. ควรบริโภคอาหารที่มีเส้นใยสูง อาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป เช่น ผลไม้สดและผักต่าง ๆ และถั่วต่าง ๆ
4. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มระดับไขมัน เอช ดี แอล ด้วย
5. งดสูบบุหรี่และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ 
6. หลีกเลี่ยงภาวะเครียด