agingthai

โรคซึมเศร้า

 ภาวะซึมเศร้าเป็นการ เจ็บป่วยทางจิตใจชนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้รู้สึกไม่มีความสุข ซึมเศร้า จิตใจหม่นหมอง หมดความกระตือรือร้น เบื่อหน่ายแยกตัวเอง ชอบอยู่เงียบๆ คนเดียว ท้อแท้ บางครั้งมีความรู้สึกสิ้นหวัง มองชีวิตไม่มีคุณค่า มองตนเองไร้ค่า เป็นภาระต่อคนอื่น ถ้ามีอาการมากจะมีความรู้สึกเบื่อชีวิต คิดอยากตาย หรือคิดฆ่าตัวตาย

สาเหตุของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

1. สาเหตุทางร่างกาย

  •  จากโรคทางกายบางอย่าง เช่น ภาวะสมองเสื่อม หลอดเลือดสมองอุดตัน โรคพาร์กินสัน โรคต่อมธัยรอยด์ มะเร็งของตับอ่อน เป็นต้น
  • จากยาบางชนิด เช่นยารักษาโรคความดันโลหิต ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร ยาขับปัสสาวะ ยารักษามะเร็ง เป็นต้น
  • มีการขาดหรือลดลง ของสารสื่อประสาทบางชนิด ในสมอง
  • อารมณ์ตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ในชีวิต หรือต่อความเครียด ภาวะสูญเสีย หรือภาวะที่ทำให้เกิดความเสียใจ ไม่สบายใจ หรือเกิดความเป็นทุกข์ทางใจ

2. สาเหตุทางจิตใจ

การสังเกตผู้สูงอายุที่มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า

1. มีอาการกระสับกระส่าย ใจสั่น หรือมีความรู้สึกไม่สบายตามร่างกาย เมื่อตรวจด้วยแพทย์ด้านอื่นแล้วไม่พบความผิดปกติ

2. มีอารมณ์เศร้า ไม่อยากทำอะไร นอนไม่หลับ หรือหลับมากกว่าปกติ รู้สึกตนเองไร้ค่า

3. มีการพบบ่อยมากที่ผู้ป่วยโรคอารมณ์ซึมเศร้าจะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้อง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับหรือท้องเฟ้อหรืออาการลำไส้ทำงานผิดปกติที่เรียกว่ากลุ่มอาการขับ ถ่ายอุจจาระกระปริดกระปรอย

การรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

1. การรักษาด้วยยา มักต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป จึงจะเห็นผลการรักษา

2. การทำจิตบำบัดแบบประคับประคองด้านจิตใจ

3. การทำพฤติกรรมบำบัดเพื่อแก้ความคิดในแง่ร้ายต่อตนเอง ที่เกิดจากโรค

4. การรักษาทางจิตใจด้านอื่นๆ ตามความจำเป็นในการรักษา เช่น การให้คำปรึกษา การทำครอบครัวบำบัด

5. การรักษาด้วยไฟฟ้า ในรายที่อาการหนัก ไม่ตอบสนองต่อวิธีอื่น ๆ 

การใช้แบบทดสอบภาวะโรคซึมเศร้า ท่านสามารถลองทำด้วยตัวเองได้

แบบทดสอบภาวะโรคซึมเศร้า

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีอาการเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่นาน ๆ ครั้ง และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

1. คุณมีอารมณ์ซึมเศร้าหรือท้อแท้ใจ   ใช่   ไม่ใช่ *

2. คุณขาดความสนใจหรือไม่มีความสุขในสิ่งต่างๆที่คุณเคยชอบหรือทำอยู่ประจำ   ใช่   ไม่ใช่ *

3. น้ำหนักของคุณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเกินกว่า 2กิโลกรัม (ไม่ได้เกี่ยวกับความต้องการลดน้ำหนัก)   ใช่   ไม่ใช่

4. ในช่วงกลางคืนคุณนอนไม่หลับหรือหลับมากไป (ไม่ได้เกี่ยวกับการทานยาและการนอนหลับกลางวันมากเกินไป)   ใช่   ไม่ใช่

5. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เชื่องช้า   ใช่   ไม่ใช่ *

6. คุณรู้สึกกระวนกระวายใจ นั่งไม่ติด   ใช่   ไม่ใช่ *

7. คุณรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า   ใช่   ไม่ใช่

8. คุณรู้สึกผิดและโทษตัวเอง   ใช่   ไม่ใช่

9. คุณไม่มีสมาธิที่จะทำงาน   ใช่   ไม่ใช่

10. คุณหมกมุ่นกับความคิดตนเองโดยที่หยุดความคิดไม่ได้   ใช่   ไม่ใช่

11. คุณไม่มั่นใจในการตัดสินใจหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้   ใช่   ไม่ใช่

12. คุณคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายบ่อยๆ คิดอยากตาย มีแผนการที่จะทำหรือเคยฆ่าตัวตาย   ใช่   ไม่ใช่

*อาจจะเป็นอาการที่ผู้ตรวจหรือญาติสังเกตก็ได้

การให้คะแนนแบบทดสอบภาวะโรคซึมเศร้า

ข้อ 1 – 6 ตอบว่าใช่ ได้ 1 คะแนน

ข้อ 7,8 ตอบว่าใช่ข้อใดข้อหนึ่งได้ 1 คะแนน

ข้อ 9,10,11 ตอบว่าใช่ข้อใดข้อหนึ่งได้ 1 คะแนน

ข้อ 12 ตอบว่าใช่ได้ 1 คะแนน

ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน แสดงว่ามีโรคภาวะซึมเศร้า

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
467291
TodayToday170
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1971
This_MonthThis_Month5703
All_DaysAll_Days467291
3.218.67.1