agingthai

E-book

ปัญหาของผู้ดูแล

การดูแลพ่อแม่หรือคู่สมรสที่เป็นโรคสมอง เสื่อมมักตกเป็นภาระของครอบครัวหรือญาติมิตร ผู้ดูแลต้องการกำลังใจและการแบ่งเบาภาระรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุเหล่า นั้น การดูแลผู้สูงอายุตลอดเวลา ทั้งวัน ทั้งสัปดาห์ โดยไม่มีค่าจ้างเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ดูแลรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเกิดความ เครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ดูแลมีภาระรับผิดชอบอย่างอื่นๆอีก เช่น ลูกๆ และคู่สมรส ความเหน็ดเหนื่อยยิ่งทวีขึ้น โดยเฉพาะถ้าถูกรบกวนในเวลากลางคืน ความเป็นส่วนตัวลดลง ถูกตัดขาดออกจากสังคมและการติดต่อกับผู้คนรอบข้างลดลง

ข้อเข่าเสื่อม

ปัญหา พฤติกรรมผิดปกติ

พฤติกรรมผิดปกติ ไม่ใช่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมทุกคนจะมีพฤติกรรมผิดปกติ แต่มีจำนวนมากที่เป็นอย่างนั้น เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว เดินเรื่อยเปื่อยออกไปนอกบ้าน กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เปลื้องเสื้อผ้า พฤติกรรมเหล่านี้เป็นผลมาจากผู้สูงอายุตีความการสื่อสารผิดและหลงลืม ผู้ดูแลไม่ควรส่งเสริมให้มีพฤติกรรมเหล่านั้น เช่น ปล่อยให้ทำโดยไม่ห้ามปราม หรือคอยย้ำเตือนให้นึกถึงการกระทำเหล่านั้น

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
459922
TodayToday261
YesterdayYesterday277
This_WeekThis_Week1366
This_MonthThis_Month4627
All_DaysAll_Days459922
3.214.184.250