Thailand Elderly Health Service Forum 2013‏

หมวด: เอกสารบรรยาย
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:32
ฮิต: 299

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ

Thailand Elderly Health Service Forum 2013

ในวันที่19 – 20 สิงหาคม 2556

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

จัดโดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

1013158 515401008513443 2082606580 n

Attachments:
FileFile size
Download this file (ห้อง 1.rar)ห้องที่12418 kB
Download this file (ห้อง 2.rar)ห้องที่26123 kB
Download this file (ห้อง 3.rar)ห้อง 356876 kB