อบรมความรู้เรื่องโรค และการประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

หมวด: เอกสารบรรยาย
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 28 กรกฎาคม 2557 13:28
ฮิต: 688

อบรมความรู้เรื่องโรค และการประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

วันที่ ๔ กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะวันโฮเท็ล จังหวัดบึงกาฬ

 

อบรมความรู้เรื่องโรค และการประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี 

ศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย

สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปัญหาพฤติกรรมในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและการรักษาแบบไม่ใช้ยา

การป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ

ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุOsteoarthritis

ดร.อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โรคผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes) และการประเมินผู้สูงอายุ (Geriatric Assessment)

Attachments:
FileFile size
Download this file (BPSD dementia.pdf)ปัญหาพฤติกรรมในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและการรักษาแบบไม่ใช้ยา576 kB
Download this file (falls prevention.pdf)การป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ3418 kB
Download this file (Osteoarthritis_ไทย.pdf)ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุOsteoarthritis1062 kB
Download this file (โรคผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes)MaeSotดร.อภิวรรณ.pdf)โรคผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes) และการประเมินผู้สูงอายุ (Geriatric Assessmen2012 kB