agingthai

“การให้บริการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดทำ Elderly Health Profile” วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

อบรม “การให้บริการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดทำ Elderly Health Profile”

วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560

โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

แผนบูรณาการสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ปิยะนุช ชัยสวัสดิ์ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ                                                      

การประเมินและการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ทพ. สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส : ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่                                   

โภชนาการในผู้สูงอายุ
นิติกุล ทองน่วม : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ                                                                  

What? Who? When?Why? Need LTC
รศ. ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา  : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           

ความเสื่อมของดวงตาที่มากับอายุที่มากขึ้น   
เบญจมาศ รอดแผ้วพาล  : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)                                       

ข้อเข่าเสื่อมและภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ
พญ.ชญานิน เวชภูติ  : โรงพยาบาลราชวิถี                                                           

ปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่ควรมองข้าม : การนอน การกลั้นปัสสาวะ
พ.ท. ผศ. พญ. พัฒน์ศรีศรีสุวรรณ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า                       

เริ่มต้นที่ NCDs สุดท้ายก็...สมองเสื่อม
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย  : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล                                          

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ : Aging health data    
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ                           

                               

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด

 

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
443345
TodayToday112
YesterdayYesterday222
This_WeekThis_Week1303
This_MonthThis_Month4076
All_DaysAll_Days443345
3.227.249.234