เอกสารการอบรมหลักสูตร Dementia Care Manager รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

หมวด: เอกสารบรรยาย
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 11:26
ฮิต: 1150

เอกสารการอบรมหลักสูตร Dementia Care Manager รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

 

 

Dementia Care Manager:How dose it come

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน

 

Dementia

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน

 

ผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม (Dementia care manager)

รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

 

Activities of daily living (ADL) และการจัดการตามกลุ่มปัญหา

รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล และ พว.ปิติพร สิริทิพากร

 

การจัดการกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยสมองเสื่อม

รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

 

การจัดการตามกลุ่มปัญหา

รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

 

Dementia care plan ภาพรวมแระรายบุคคล

พ.ท. ผศ. พญ. พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ

 

Dementia Care Plan case studies

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ,อ.สุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค และ พ.ท. ผศ. พญ. พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ

 

การสนับสนุนและช่วยเหลือCaregiver

อ.สมทรง จุไรทัศนีย์ และ อ.อุไร บูรณพิเชษฐ

 

ปัญหาเกี่ยวกับPalliative care และ End of life care

อ.สมทรง จุไรทัศนีย์

 

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด