agingthai

เอกสารบรรยาย

เอกสารประกอบการอบรม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ" โรงพยาบาลอุดรธานี

เอกสารประกอบการอบรม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ"

วันที่ 7 - 8  มีนาคม2556

ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์การแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในระดับภูมิภาค(โรงพยาบาลอุดรธานีและเครือข่าย)

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติฯ

2012070710423861

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับแพทย์ พยาบาล ทีมสหสาขาวิชา

2012070710425332

การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ

2012070622365528

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
451274
TodayToday76
YesterdayYesterday137
This_WeekThis_Week213
This_MonthThis_Month1060
All_DaysAll_Days451274
34.225.194.144