agingthai

เอกสารบรรยาย

เอกสารบรรยาย การพัฒนาระบบการดุแลรักษาผู้สูงอายุ 28-29 พค 55

2012061013535794

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ครั้งที่2

W7Mr0

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การอบรมหลักสูตรการจัดการปัญหาโรคผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล

ครั้งที่

ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2552 

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนางานในคลินิกผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4

20090807 02612

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง

" การพัฒนางานในคลินิกผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4"
ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2552
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้รูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุครั้งที่ 18

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้รูปแบบเพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ครั้งที่ 18

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2552

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

20090723 30234

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการและชุมชน

2008071502313785 39761-1

Download เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการและชุมชน
ระหว่างวันที่ 1 -3 กันยายน 2552
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง

20090909 78865

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
459917
TodayToday256
YesterdayYesterday277
This_WeekThis_Week1361
This_MonthThis_Month4622
All_DaysAll_Days459917
3.214.184.250