agingthai

เอกสารบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนางานในคลินิกผู้สูงอายุรุ่นที่ 2

20090623 62817

เอกสารประกอบการบรรยาย
การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนางานในคลินิกผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2"

ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2552
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอท

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาระบบบริการในคลินิกผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

20090421 02108

เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาระบบบริการในคลินิกผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2552

เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนางานในคลินิกผู้สุงอายุ รุ่นที่ 3

d04

เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา

KpsVK

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“ พัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ ”

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2553

ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยสหสาขาวิชาแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

7Gpak

7Gpak

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง

การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยสหสาขาวิชา

แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ระหว่างวันที่ 5 -6 มีนาคม 2552

ณ โรงแรมอมารี แอร์พอท

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
451274
TodayToday76
YesterdayYesterday137
This_WeekThis_Week213
This_MonthThis_Month1060
All_DaysAll_Days451274
34.225.194.144