agingthai

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555

kpi55 large

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2554

1234 15650-1

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตัวชี้วัดที่ 1.1ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผ่านเกณฑ์ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดที่1.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงแผนแม่บทปี2553

ตัวชี้วัดที่1.3 จำนวนองค์ความรู้ที่วิจัย/พัฒนา

ตัวชี้วัดที่1.4จำนวนองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยแล้วนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ทางสื่อ

ตัวชี้วัดที่1.5 จำนวนหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ถ่ายทอด

ตัวชี้วัดที่1.6.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในระดับภูมิ

 

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
458718
TodayToday42
YesterdayYesterday141
This_WeekThis_Week162
This_MonthThis_Month3423
All_DaysAll_Days458718
35.172.195.82