72กรมการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557 10:40

 

 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 

 

 

๑.         72 หมายถึง ครบรอบ 72 ปี กรมการแพทย์

 

๒.         ลายเส้นที่เคลื่อนไหวสื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนำสู่ความสำเร็จ

 

๓.         จุดกลมสื่อถึงการเสริมสร้างพัฒนาความทันสมัยด้านเทคโนโลยี

 

๔.         สีเขียวเป็นสีประจำกระทรวงสาธารณสุข

 

๕.         สีชมพูเป็นสีประจำวันเกิดกรมการแพทย์คือวันอังคาร

 

๖.         สีทองสื่อถึงความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง

 

๗.         ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ขององค์กร

 

 

 

 

 **************************************