agingthai

สอบราคาซื้อเครื่องฝึกเพิ่มกล้ามเนื้อ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า

          กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4

          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และพิจารณารายชื่อของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ในวัน และสถานที่เดียวกัน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2590-6033 ในวัน และเวลาราชการ

d07

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
475719
TodayToday191
YesterdayYesterday279
This_WeekThis_Week938
This_MonthThis_Month470
All_DaysAll_Days475719
18.232.188.251