ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น Shortwave diathermy

หมวด: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 06 มิถุนายน 2559 10:49
เขียนโดย Super User
ฮิต: 369

003