agingthai

สอบราคาซื้อเครื่องฝึกเพิ่มกล้ามเนื้อ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า

          กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4

          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และพิจารณารายชื่อของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ในวัน และสถานที่เดียวกัน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2590-6033 ในวัน และเวลาราชการ

d07

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเครื่องอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า

2014-10-22

สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า

          กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4

          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และพิจารณารายชื่อของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ในวัน และสถานที่เดียวกัน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2590-6033 ในวัน และเวลาราชการ

d07

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
460780
TodayToday175
YesterdayYesterday262
This_WeekThis_Week385
This_MonthThis_Month5485
All_DaysAll_Days460780
34.229.131.116