agingthai

ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุ   จำนวน  ๑  ชุด ประกอบด้วย   

๑๗  รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

          กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาในวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร ๑  ชั้น ๔     กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ในเวลา ๑๐.๓๕  น. และพิจารณาซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไป 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ  ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓   ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๓๔ ๓๕๗๑  ในวันและเวลาราชการ

          รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดที่นี่ 

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๖ รายการ

กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร ๑ ชั้น ๔ กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ในเวลา ๑๐.๑๐ น. และพิจารณาซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๓๔ ๓๕๗๑ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดาวน์โหลดด้านล่าง

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
460771
TodayToday166
YesterdayYesterday262
This_WeekThis_Week376
This_MonthThis_Month5476
All_DaysAll_Days460771
34.229.131.116