ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณนะ ตำแหน่งเภสัชกร

หมวด: ข่าวประกาศรับสมัครงาน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 09 มกราคม 2560 14:26
ฮิต: 378

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณนะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

วันที่ 10 มกราคม 2560 

ณ ห้องประชุมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาการ DMS-6

d03