ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

หมวด: ข่าวประกาศรับสมัครงาน
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560 22:06
ฮิต: 329

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณนะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องประชุมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาการ DMS-6

d03