รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ สมรรณนะตำแหน่งนักกายภาพบำบัดตำแหน่งพนักงานบริการ

หมวด: ข่าวประกาศรับสมัครงาน
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 23:22
ฮิต: 395

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณนะ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ตำแหน่งพนักงานบริการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาการ DMS-6

d03