agingthai

คู่มือโครงการCTOP

          โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย(Project on Community Based Integrated Services of Health Care and Social Welfare for Thai Older Persons-CTOP)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552

d04

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
443180
TodayToday169
YesterdayYesterday177
This_WeekThis_Week1138
This_MonthThis_Month3911
All_DaysAll_Days443180
3.85.245.126