การคัดกรอง/ประเมิน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการ ข้อมูล ด้วยระบบ Aging Health Data

หมวด: photo
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562 10:41
ฮิต: 216

การอบรม การคัดกรอง/ประเมิน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการ
ข้อมูล ด้วยระบบ Aging Health Data ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมรัศมี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

001 resize

 

002 resize

003 resize

004 resize

005 resize

006 resize