แสดงความยินดีแก่นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

หมวด: photo
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 16:30
ฮิต: 498

529274 resize

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

529273 resize

529275 resize