การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯ : Ambulatory Care in Geriatric Clinic

หมวด: photo
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 10:35
ฮิต: 104

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯ
: Ambulatory Care in Geriatric Clinic 
ระหว่างวันที่  12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

DSC 1250 resize

 

DSC 1253 resize

DSC 1229 resize

DSC 1238 resize

DSC 1277 resize