ประกาศแจ้งคะแนน CNE

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 กรกฎาคม 2557 10:22
ฮิต: 710

เรียนผู้เข้าอบรม เรื่อง Stroke management :Stroke prevention for Elderly

ณ โรงแรมทีเคพาเลซ กทม

ทางสถาบันฯ ขอแจ้งคะแนน การศึกษาต่อเนื่องสาขา พยาบาลศาสตร์ ได้ 11.5 คะแนน

เลขรหัสสูตร 1-02-003-0000-4037

เนื่องจากทางสถาบันฯ ไม่สามารถนำใบประกาศขึ้นเซ็ปไซต์ให้ดาวโหลดได้ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบ