รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องแนวทางและระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 15 มกราคม 2558 09:01
ฮิต: 922

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

เรื่องแนวทางและระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมศรีกัลป์พฤกษ์ อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 28-30 มกราคม 2558

**กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ถ้าผิดกรุณาแจ้งกลับมาที่ คุณสุจิตรา ดวงดี

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร 025906010

ภายในวันที่ 22 มกราคม 2558

d03