กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและอบรมการดำเนินงานตามแนวทางการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 17 มีนาคม 2558 12:51
ฮิต: 1054

กำหนดการประชุมชี้แจงและอบรมการดำเนินงานตามแนวทางการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุรธานี

พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

และเครือข่ายรวม 3 สถานบริการสุขภาพ

2015-03-18 08-37-56

2015-03-18 08-37-59 

Download รายชื่อ

Download กำหนดการ