อบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation)

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2559 10:03
ฮิต: 708
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation)
โดยจะเปิดอบรมรุ่นที่ 3 จำนวน 45 คน เป็นเวลา 3 วัน
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปิดรับสมัครพร้อมประกาศรายชื่อในวันที่ 16 มกราคม 2560

d03