รับสมัครอบรมหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุ่นที่ ๔

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 09 มกราคม 2560 14:40
ฮิต: 797

เปิดรับการอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 45 ท่าน ระยะเวลาการอบรมจำนวน 3 วัน

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์

 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อและตอบรับการอบรมฯ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 

ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   

เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าอื่นๆ ได้ตามระเบียนราชการจากต้นสังกัด

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

หนังสือเชิญประชุม

กำหนดการ