ขอเชิญอบรม “ทักษะในการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้โปรแกรม Aging Health Data สำหรับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่”

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 22:40
ฮิต: 2250

ขอเชิญอบรม ทักษะในการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้โปรแกรม Aging Health Data

สำหรับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ได้แก่

1.ผู้แทนระดับ/PM:Aging Manager สสจ. 

2.ผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

สามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณต้นสังกัด โปรดส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรผู้สูงอายุ มายัง Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 02 591 8277 

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือ

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาคกลาง

 ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาคใต้

register online