รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุ่นที่ 4

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2560 17:58
ฮิต: 993

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ

ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุ่นที่ 4

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

 d03

หมายเหตุ :     1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ยืนยันเข้าร่วมอบรมก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2560   โทร. 0 2590 6033 คุณสุจิตรา ดวงดี

                       2. เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับผิดชอบเรื่องที่พักด้วยตัวเองซึ่งโรงแรมที่อยู่รอบบริเวณกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

                          2.1 โรงแรมรีเจ้นท์งามวงศ์วาน                   โทร. 02-664-0861-5

                          2.2 พักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล                   โทร. 0 2589 2514

                          2.3 โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น โทร. 0 2831 8888

                          2.4 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน                   โทร. 02 574 3636