ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Dementia Care Manager (DCM) รุ่นที่ 2

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 17:43
ฮิต: 1034

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร Dementia Care Manager (DCM) รุ่นที่ 2

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพ

d03