อบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก(Cognitive stimulation)

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560 19:26
ฮิต: 956

mci5 1

เปิดอบรมรุ่นที่ 5 จำนวน 45 ท่าน ระยะเวลาการอบรมจำนวน 4 วัน ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ 

ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยคณะทำงานจะพิจารณาผู้เข้ารับการอบรม และจะประกาศผลการเข้ารับการอบรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

ดาวโหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ

สมัครออนไลน์