การอบรมหลักสูตรการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับแพทย์ ในหัวข้อ “Case-based Learning in Geriatric Ambulatory Care”

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560 18:40
ฮิต: 1400

2017-05-25 re

 

สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงค์ข้างล่างนี้

หนังสือเชิญสาธารณสุขจังหวัด

หนังสือเชิญโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเชิญโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์

 

เอกสารรายละเอียดระยะที่ 1

   - กำหนดการ

   - แบบฟอร์มจองห้องพัก

   - ใบสมัคร

เอกสารรายละเอียดระยะที่ 2

   - กำหนดการ

   - แบบฟอร์มจองห้องพัก

   - ใบสมัคร

เอกสารรายละเอียดระยะที่ 3

   - กำหนดการ

   - แบบฟอร์มจองห้องพัก

   - ใบสมัคร

*กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*รับจำนวนจำกัด