รายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรม “Case-Based Learning in Geriatric Ambulatory Care” ระยะที่ 1

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560 18:21
ฮิต: 616

2017-06-08

 

2017-06-08.1

หมายเหตุ 
1 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ หากมีข้อผิดพลาดหรือตรวจสอบไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อทางผู้ประสานงาน (สมฤดี 0898915002) 
 2 หากท่านใดสนใจหลักสูตรนี้สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ เนื่องจากบางท่านยังอยุ่ระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด