อบรมหลักสูตรการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล Theme : Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560 23:22
ฮิต: 1330

การถ่ายทอดองค์ความรู้ “การดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล”
Theme : Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse

วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 

ดาวโหลดเอกสารต่างๆ

หนังสือเชิญนายแพทย์สาธารณสุข

 

หนังสือเชิญผู้อำนวยการ

กำหนดการ

แบบฟอร์มจองห้องพัก

ใบสมัคร