agingthai

รับสมัครอบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive sitmulation)

 2018-02-05

 อบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive sitmulation) รุ่นที่ 6 (สำหรับเขตบริการสุขภาพที่ 1,2,3 และกรุงเทพฯ)

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 26 มกราคม 2561 พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2561

หนังสือเชิญประชุม

ลงทะเบียนออนไลน์รุ่นที่ 6

 อบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive sitmulation) รุ่นที่ 7 (สำหรับเขตบริการสุขภาพที่ 4,5,6 และกรุงเทพฯ)

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 มกราคม 2561 พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

*เนื่องจากวันที่ 1 มี.ค. 61 เป็นวันหยุดราชการ จะทำการเรียนการสอนถึง 12.00 น.

หนังสือเชิญประชุม

ลงทะเบียนออนไลน์รุ่นที่ 7

 

อบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive sitmulation) รุ่นที่ 8 (สำหรับเขตบริการสุขภาพที่ 7,8)

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

หนังสือเชิญประชุม

ลงทะเบียนออนไลน์รุ่นที่ 8

 

อบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive sitmulation) รุ่นที่ 9 (สำหรับเขตบริการสุขภาพที่ 9,10)

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2561 พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2561

หนังสือเชิญประชุม

ลงทะเบียนออนไลน์รุ่นที่ 9

 

อบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive sitmulation) รุ่นที่ 10 (สำหรับเขตบริการสุขภาพที่ 11,12)

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 6 เมษายน 2561 พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2561

หนังสือเชิญประชุม

ลงทะเบียนออนไลน์รุ่นที่ 10

 

 

แบบประเมินความพิงพอใจ

ดีมาก - 90.9%
ดี - 9.1%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 44
451274
TodayToday76
YesterdayYesterday137
This_WeekThis_Week213
This_MonthThis_Month1060
All_DaysAll_Days451274
34.225.194.144