ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรกรุ่นที่ 6

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 31 มกราคม 2561 16:53
ฮิต: 507

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cognitive stimulation) รุ่นที่ 6
วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

 

รายชื่อผู้เข้าอบรม

แบบฟอร์มจองห้องพัก

 

หมายเหตุ : 1. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โทร. 0 2590 6033
2. เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับผิดชอบเรื่องที่พักด้วยตัวเอง ทางสถาบันได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ โดยติดต่อโรงแรมนารายณ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าที่พักได้สำหรับราชการ โดยสามารถจองที่พักตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
3. ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าอบรมเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 0 2590 6010 หรือ 0 2590 6033