ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรกรุ่นที่ 7

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 04 กุมภาพันธ์ 2561 12:30
ฮิต: 541

2018-02-04

รายชื่อผู้เข้าอบรม

แบบฟอร์มจองห้องพัก

 

หมายเหตุ : 1. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โทร.0 2590 6033

2. เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับผิดชอบเรื่องที่พักด้วยตัวเอง ทางสถาบันได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ โดยติดต่อโรงแรมนารายณ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าที่พักได้สำหรับราชการ โดยสามารถจองที่พักตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
3. ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าอบรมเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 0 2590 6010 หรือ 0 2590 6033
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.