ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก(cognitive stimulation)รุ่นที่ 9

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 10:38
ฮิต: 410

2018-04-01

 

ประกาศรายชื่อ

แบบฟอร์มจองห้องพัก

แผนที่โรงแรม

 

หมายเหตุ : 1. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช การเดินทางสามารถดูได้จากแผนที่ที่แนบมา

2.ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งภายในวันที่ 11 เมษายน 2561 โทร. 0 2590 6033 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมต้องรับผิดชอบเรื่องที่พักด้วยตัวเอง ทางสถาบันได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมฯ โดยติดต่อโรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ให้สามารถเบิกค่าที่พักได้สำหรับราชการ โดยสามารถจองที่พักก่อนวันวันอบรม 7 วัน ตามรายละเอียดใบจองโรงแรมที่แนบ

4. ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าอบรมเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 0 2590 6033 หรือ 0 2590 6010 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.