ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก(cognitive stimulation)รุ่นที่ 10

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 11 เมษายน 2561 09:43
ฮิต: 458

2018-04-11

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) รุ่นที่ 10

 

หมายเหตุ : 1. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

โทร. 0 2590 6033 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมต้องรับผิดชอบเรื่องที่พักด้วยตัวเอง ทางสถาบันได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมฯ โดยติดต่อโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สามารถเบิกค่าที่พักได้สำหรับราชการ โดยสามารถจองที่พักก่อนวันวันอบรม 7 วัน ตามรายละเอียดใบจองโรงแรมที่แนบ