การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาล

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 23:20
ฮิต: 2573

2018-05-03

 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 หนังสือเชิญประชุม

แบบตอบรับการประชุม

แบบฟอร์มจองห้องพัก

กำหนดการ

 

สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าอบรม/แบบฟอร์มจองห้องพักได้ที่

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่

2018-05-01 / register online

ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

my group 1525162121468