รายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาล

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561 13:12
ฮิต: 895

รายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาล Theme "Aging health data is a tool for improving elderly health care"

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รายชื่อการจองห้องพัก