ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการจัดประชุมนานาชาติ การบูรณาการ การดูแลผู้สูงอายุตามแนวทางองค์การอนามัยโลก Ageing Conference on Integrated Care for Older People (ICOPE)

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561 04:26
ฮิต: 475

2018-08-10