อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care” 2019

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561 14:20
ฮิต: 1835

2018-11-20

หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

หนังสือเรียนผู้อำนวยการในสังกัดกรมการแพทย์

หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กทม

หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพ

เอกสารรายละเอียดระยะที่ 1

  ใบสมัคร

  แบบฟอร์มจองห้องพัก

  กำหนดการ

เอกสารรายละเอียดระยะที่ 2

  ใบสมัคร

  แบบฟอร์มจองห้องพัก

  กำหนดการ

เอกสารรายละเอียดระยะที่ 3

  ใบสมัคร

  แบบฟอร์มจองห้องพัก

  กำหนดการ

*กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*รับจำนวนจำกัด