ระบบการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการข้อมูล เพื่อการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพด้วย Aging health data

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561 08:36
ฮิต: 6932

2018 12 07

 

 

หนังสือเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบัน

กำหนดการอบรม

แบบตอบรับกำหนดการอบรมประชุมชี้แจง

แบบฟอร์มจองห้องพัก