อบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) ปี 2562

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562 10:34
ฮิต: 370

ใบสมัครอบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก
(cognitive stimulation) ปี 2562
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
รุ่นที่ 2 วันที่ 1 - 4 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวันที่ 18 มีนาคม 2562

register online