ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (cognitive stimulation) ปี 2562 วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หมวด: อบรม/สัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 07:57
ฮิต: 258

d03